ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *