เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ๒.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

Read more